top of page

project

Dagvoorzitterschap werksessies Lerende Euregio Scheldemond (LES)

In het kader van het Interreg Vlaanderen-Nederland project Lerende Euregio Scheldemond (hierna LES) wordt werk gemaakt van grensoverschrijdende samenwerking om oplossingen te bedenken voor de krapte op de arbeidsmarkt in verschillende sectoren, ondermeer techniek en ICT en zorg.

 

Moveo Training & Advies is door Lijsje Goosen en Tineke van de Walle namens LES gevraagd om een bijeenkomst met vier deelwerksessies op 19 mei 2022 in Gent mede voor te bereiden en te modereren. Thema’s waren ‘Aanwerving van medewerkers uit het buitenland (b.v. Spanje)’, ‘Organiseren van een netwerk van bedrijven rond het aanwerven van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’, ‘Promotie van techniek en ICT’ en ‘Taal en tewerkstelling’.

 

Periode: april en mei 2022

 

Opdrachtgever: Interreg Vlaanderen-Nederland project Lerende Euregio Scheldemond

Wat wij doen

#(dag)voorzitterschap

 

(Dag)voorzitter nodig?

Stuur een e-mail aan Marco van Dorst marco@moveo-ta.nl)

Klant aan het woord

Lijsje Goosen, vanuit UNIZO verantwoordelijk voor Interreg Vlaanderen-Nederland project Lerende Euregio Scheldemond (LES) en daarbinnen voor de bijeenkomsten LE(t)’s Do It, gericht op oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt: “Marco is sinds 2017 met enige regelmaat betrokken geweest bij de begeleiding van de totstandkoming van grensoverschrijdende leerafdelingen in de zorgsector tussen Zeeland en Vlaanderen in het kader van LES. Hij weet waar het over gaat en we waarderen zijn manier van werken. Daarom betrekken we hem graag bij nieuwe werksessies. We waren blij hem binnenboord te hebben bij de voorbereiding van de LE(t)’s Do It werksessies en voor zijn rol als dagvoorzitter op 19 mei 2022”.  

foto1.jpg
bottom of page