top of page

project

Onafhankelijk voorzitter OPOV Zeeland

Het Overleg Platform Openbaar Vervoer (hierna OPOV) Zeeland is hét reizigersplatform voor het OV in Zeeland. OPOV adviseert Gedeputeerde Staten, Connexxion en de Westerschelde Ferry vanuit het reizigersperspectief gevraagd en ongevraagd over alle onderwerpen die te maken hebben met (toekomstige) mobiliteit van inwoners van Zeeland (en toeristen) in het algemeen en openbaar vervoer in het bijzonder binnen Zeeland en de grensgebieden (Vlaanderen, Brabant en Zuid-Holland). Het OPOV bestaat uit diverse belangenorganisaties met een achterban die belang heeft bij goede mobiliteit en openbaar vervoer (ROVER, POSO, ZVKK, PCG, HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, Stichting Scholierenvervoer Zeeland).

 

Periode: 2014 tot heden

 

Opdrachtgever: Provincie Zeeland

OPOV.jpg

Wat wij doen

#(dag)voorzitterschap

 

(Dag)voorzitter nodig?

Stuur een e-mail aan Marco van Dorst marco@moveo-ta.nl)

Klant aan het woord

Harry van der Maas, gedeputeerde voor ondermeer Verkeer en Vervoer van de Provincie Zeeland is blij met de advisering door het OPOV. “Zeker nu de OV-concessie vanaf 1 januari 2025 vernieuwd gaat worden. We kijken veel meer naar mobiliteit in brede zin dan enkel het klassiek openbaar vervoer met de bus. Daarom is het belangrijk een overlegpartner vanuit reizigersperspectief te hebben, die actief meedenkt en meebeweegt. Marco van Dorst geeft op een prettige manier leiding aan het OPOV en is communicatief sterk, zowel binnen als buiten het OPOV. Wat ik verder heel erg leuk vind, is dat Marco als vrijwilliger Buurtbus chauffeur is in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Hierdoor beleeft hij het OV ook vanaf de eerste rij”.

Harry van der Maas.jpeg
bottom of page