top of page

Privacyverklaring Moveo Training & Advies

Bedrijfsgegevens

Moveo Training & Advies

Jacobus de Waalstraat 20

4586 AE Lamswaarde

KvK-nummer: 22060723

Rabobank-nummer: NL41RABO0105428132

Btw-ID: NL8181.79.879.B01

www.moveo-ta.nl

Waar gaat het over?

Moveo Training & Advies verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij u

antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Moveo Training & Advies.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, mailadres. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw mailadres. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Moveo Training & Advies persoonsgegevens?

Moveo Training & Advies verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Klanten en leveranciers (ondernemers c.q. opdrachtgevers);

  • Medewerkers van klanten (als deelnemer aan een training of een coaching van Moveo Training & Advies);

  • Potentiële klanten c.q. geïnteresseerden;

  • Deelnemers aan onze workshops.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alleen de drie partners van Moveo Training & Advies verwerken persoonsgegevens in hun eigen computers in Office-pakketten, de administratieve applicatie van Moveo Training & Advies en de daaraan gerelateerde applicaties zoals E-boekhouden, VDX (hostingprovider voor website en mails), DropBox, YouTube en LinkedIn.

Welke gegevens verzamelen wij en met welk doel?

Schermafbeelding 2022-12-05 om 14.24.07.png

Met wie delen wij uw gegevens?

Schermafbeelding 2022-12-05 om 14.24.14.png
Schermafbeelding 2022-12-05 om 14.24.27.png

Hoe beschermen wij uw gegevens?

• Wij werken samen met erkende partijen die hun gegevens goed beschermen. We verwijzen hierbij naar informatie over privacybescherming deze organisaties:

o E-boekhouden: https://www.e-boekhouden.nl/avg

o VDX: https://www.vdx.nl/privacy-statement

o DropBox: https://www.dropbox.com/nl_NL/help/security/general-data-protection-regulation

o Office 365: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

o YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/7671399?hl=nl

o Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

• Wij nemen de beveiligingstips en -suggesties van genoemde partners in acht (b.v. goede wachtwoorden, tweetrapsbeveiliging).

• We beveiligen Office-documenten met vertrouwelijke gegevens met een wachtwoord.

• Onze website heeft een SSL-certificaat.

Wie kan er bij uw persoonsgegevens?

U kunt uiteraard inzage krijgen in uw eigen persoonsgegevens. U kunt dit doen door uw gegevens digitaal op te vragen bij Moveo Training & Advies. U kunt dan alle gegevens met betrekking tot uw relatie met Moveo Training & Advies opvragen. Op uw verzoek kunnen we deze bewerken of verwijderen. Daarnaast kunnen de drie partners van Moveo Training & Advies gegevens inzien. Dat is nodig om samen aan opdrachten te kunnen werken en daarover onderlinge afspraken te kunnen maken. De gegevensbeheerder van het organisatieonderdeel, kan uw gegevens op uw verzoek muteren.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Moveo Training & Advies.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als wij u uitnodigen voor een evenement en daarvoor contactgegevens uit de administratie worden opgehaald. Moveo Training & Advies wisselt alleen gegevens uit met externe partijen als dat nodig is om gebruik te kunnen maken van hun diensten.

Bijvoorbeeld: wij doen onze boekhouding in e-boekhouden. Dat bedrijf maakt dan gebruik van uw persoonsgegevens om onze mailing te versturen. Wij zullen uw gegevens echter nooit ter beschikking stellen voor commercieel gebruik door derden. Bijvoorbeeld: wij geven uw gegevens niet aan derden, die die gegevens willen gebruiken om advertenties naar u te sturen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen Moveo Training & Advies en het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Schermafbeelding 2022-12-05 om 14.24.51.png

Welke cookies gebruiken wij op onze website?

  • Google Analytics: Moveo Training & Advies gebruikt functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden kunnen worden. Daarnaast plaatsen we analytische cookies die het surfgedrag van bezoekers anoniem bijhouden.

  • We verwijzen naar de privacyverklaring van Google Analytics (https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl).

bottom of page