top of page

projecten Ellen

2020 • 2022 

Wat wij doen

# programma ontwikkelen, voorbereiden met medewerkers en uitvoering van programma 

Zeeuwland.jpg

Projectleider Leerlijn Vastgoedbeheerders Zeeuwland 

Zeeuwland is een woningbouwcorporatie in Walcheren en Schouwen-Duiveland. Plezierig wonen met elkaar in een leefbare omgeving Daarom voorziet Zeeuwland in voldoende betaalbare en duurzame woningen. Voor deze opdrachtgever werken we al meer dan vijftien jaar. 

 

Leerlijn vastgoedbeheer voor het team van vastgoedbeheerders. 

De rol van de vastgoedbeheerder ontwikkelt zich snel. In de leerlijn vastgoedbeheer werken we samen met de vastgoedbeheerders en de manager aan een maatwerkprogramma met maandelijkse sessies. Aan de hand van door het team geformuleerde doelen werken we aan kennis en vaardigheden van de vastgoedbeheerders. Thema’s die aanbod komen zijn: Verbeteren van werkprocessen, talentontwikkeling, teamvorming, zichtbaarheid binnen de eigen organisatie, samenwerken met aannemers, samenwerking met leveranciers, duurzaamheid en innovatie. Maandelijkse sessies voorbereiden en uitvoeren. 

Ook een leerlijn ontwikkelen voor jouw team?

Stuur een e-mail aan Ellen van Troost

2020 • 2022 

Onderzoek ‘Prettig Wonen in Nieuw Bachtenpoorte, nu en in de toekomst’

Wat wij doen

#Projectleider van het onderzoek, aansturen van het projectteam. 

Nieuw Bachtenpoorte is een woonzorgcentrum midden in Oost-Souburg met 75 ruime appartementen. Bewoners wonen er zelfstandig en kunnen er zorg ontvangen als dat nodig is. Woningbouwcorporatie Zeeuwland is eigenaar van het gebouw en WVO Zorg biedt – naast andere zorgaanbieders - zorg aan bewoners, die dit nodig hebben. Nieuw Bachtenpoorte is een mooie plek om samen met andere bewoners te wonen. Er is veel betrokkenheid bij elkaar, er zijn activiteiten en er is daarnaast voldoende aandacht voor privacy van bewoners. 

Bewoners spelen een belangrijke rol in het versterken van de leefbaarheid. Een gezamenlijk projectplan is ontwikkeld om de leefbaarheid te verbeteren met de inzet van de talenten van bewoners. WVO Zorg wil onderzoeken hoe bewoners aankijken tegen uitbreiding van het zorgpakket. Een projectteam is opgericht waar medewerkers van de corporatie en de zorgaanbieder samenwerken. Moveo stuurt dit projectteam aan. Twee derde van de bewoners van Nieuw Bachtenpoorte zijn in hun eigen huis geïnterviewd. De resultaten zijn gepresenteerd aan de bewoners. Op basis van de resultaten zijn acties geformuleerd, zoals een gevarieerder activiteitenaanbod, meedenken en meedoen door bewoners, verbeterpunten rond de inrichting van de binnentuin, het gebouw en appartementen.

Zoek jij ook een projectleider voor jouw project? 

Stuur een e-mail aan Ellen van Troost

2016 + 2022 

Training voor bewonerscommissies van Zeeuwland 

Wat wij doen

#ontwikkelen maatwerktrainingsprogramma, voorbereiding en uitvoering van de trainingen

Bewonerscommissies (BC’s) zijn de oren en ogen van de bewoners. Voor Zeeuwland belangrijke gesprekspartners die het fijn wonen in appartementsgebouwen van Zeeuwland kunnen versterken. Vandaar dat Zeeuwland inzet op het stimuleren en faciliteren van haar bewonerscommissies. Er is jaarlijks een Dag van de bewonerscommissies, waar de leden elkaar treffen. Daarnaast vindt Zeeuwland het belangrijk de kennis en vaardigheden van de BC’s te ontwikkelen. Moveo heeft een maatwerkprogramma ontwikkeld voor deze groep vrijwilligers. Aanbod komt de rol, taken en bevoegdheden van de BC’s, samenwerking met Zeeuwland, samenwerken en stimuleren van bewoners, samenwerken met de huurdersvereniging, energiebesparing en vergroening, verwelkomen nieuwe bewoners en zelfstandig wonen. Er is altijd veel belangstelling voor deze training en het enthousiasme is groot. De laatste sessie van het trainingsprogramma reikt de directeur-bestuurder de certificaten uit en gaat in gesprek met de deelnemers. Een succesformule! 

Klant aan het woord

Bestuurders van de bewonerscommissies kregen een training van twee dagdelen. Jeffrey: ‘Ze weten nu alle belangrijke ins- en outs rond het besturen van een bewonerscommissie en hebben zich verdiept in het mobiliseren van de talenten van de bewoners. Daarnaast zijn zij goed voorbereid op het werk van de bewonerscommissie’. Ellen van de Training Factory legt uit: ‘Er kwamen in de training verschillende onderwerpen aan de orde. Je kunt daarbij denken aan zaken als “rollen, taken en bevoegdheden van de bewonerscommissies”, “Samenwerken met bewoners en Zeeuwland” en “Ontdekken en ontwikkelen van talenten van bewoners”. Het was al met al best een pittig programma voor de vrijwilligers van de bewonerscommissies. Maar ze gingen er helemaal voor’. Aan het eind van de training gingen de deelnemers in gesprek met directeur- bestuurder van de corporatie Marco van der Wel en ontvingen zij een certificaat. ‘Ze zijn goed kritisch naar ons toe als woningcorporatie en dat vind ik hartstikke goed. Ik krijg de indruk dat ze een assertiviteitstraining hebben gevolgd’, zegt Marco lachend.

Ook een succesvolle training voor jouw bewonerscommissie organiseren?

Stuur een e-mail aan Ellen van Troost

2021 • heden 

Wat wij doen

#Projectsecretaris #aanjager 

#maatschappelijkeprojectontwikkeling#teamleider

Onbegrends ZVL.jpg

Projectsecretaris
Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen

Ellen is sinds januari 2021 projectsecretaris Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen. Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen is een samenwerking tussen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten (Hulst, Sluis en Terneuzen), het bedrijfsleven en verschillende organisaties in Zeeuws-Vlaanderen. Samen voeren we activiteiten uit die Zeeuws-Vlaanderen versterken als gebied op zich en als onderdeel van de grensoverschrijdende Euregio Scheldemond. We richten ons hierbij op de thema’s wonen, werken, arbeidsmarkt, opleiding en voorzieningenniveau en zijn er voor geïnteresseerden aan beide kanten van de grens. Ellen’s taak is – naast de bestuurlijke ondersteuning – om projecten aan te zwengelen en begeleiden en voortdurend te inventariseren waar samenwerking nodig is en dat te agenderen binnen de organisatie van Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen. Als projectsecretaris stuurt ze een klein team aan dat zorgt voor de planning en uitvoering van allerlei acties. Ellen heeft voor dit project een tijdelijk dienstverband bij de gemeente Terneuzen.

bottom of page