top of page

projecten Marco

2014 tot heden

Opdrachtgever: 

Provincie Zeeland

Wat wij doen

#(dag)voorzitterschap

OPOV.jpg

Onafhankelijk voorzitter OPOV Zeeland

Het Overleg Platform Openbaar Vervoer (hierna OPOV) Zeeland is hét reizigersplatform voor het OV in Zeeland. OPOV adviseert Gedeputeerde Staten, Connexxion en de Westerschelde Ferry vanuit het reizigersperspectief gevraagd en ongevraagd over alle onderwerpen die te maken hebben met (toekomstige) mobiliteit van inwoners van Zeeland (en toeristen) in het algemeen en openbaar vervoer in het bijzonder binnen Zeeland en de grensgebieden (Vlaanderen, Brabant en Zuid-Holland). Het OPOV bestaat uit diverse belangenorganisaties met een achterban die belang heeft bij goede mobiliteit en openbaar vervoer (ROVER, POSO, ZVKK, PCG, HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, Stichting Scholierenvervoer Zeeland). 

(Dag)voorzitter nodig?

Stuur een e-mail aan Marco van Dorst

april + mei 2022 

Dagvoorzitterschap werksessies Lerende Euregio Scheldemond (LES)

Wat wij doen

#(dag)voorzitterschap

In het kader van het Interreg Vlaanderen-Nederland project Lerende Euregio Scheldemond (hierna LES) wordt werk gemaakt van grensoverschrijdende samenwerking om oplossingen te bedenken voor de krapte op de arbeidsmarkt in verschillende sectoren, ondermeer techniek en ICT en zorg. Moveo Training & Advies is door Lijsje Goosen en Tineke van de Walle namens LES gevraagd om een bijeenkomst met vier deelwerksessies op 19 mei 2022 in Gent mede voor te bereiden en te modereren. Thema’s waren ‘Aanwerving van medewerkers uit het buitenland (b.v. Spanje)’, ‘Organiseren van een netwerk van bedrijven rond het aanwerven van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’, ‘Promotie van techniek en ICT’ en ‘Taal en tewerkstelling’. 

(Dag)voorzitter nodig?

Stuur een e-mail aan Marco van Dorst

2019 tot heden

Organisatie:

Connexxion

Wat wij doen

#Vrijwilligerswerk

Buurtbuschauffeur

Het openbaar vervoer in Zeeland is uit diverse onderdelen opgebouwd: de trein, de bus, de Westerscheldeferry, de buurtbus en de Haltetaxi. Overal in Zeeland rijden 8-persoons buurtbussen een vaste dienstregeling met vrijwillige chauffeurs. Een van de buurbuslijnen is lijn 589 tussen Clinge en Ossenisse. Marco is sinds 2019 een van die vrijwillige chauffeurs en hij draait wekelijks één en – bij hoge nood – twee diensten van drie uur achter het stuur van de Buurtbus. Vele leuke en vaak diepgaande gesprekken vallen hem deel als buurtbuschauffeur. “Dat is waardevolle bijvangst in mijn rol als vrijwillig buurtbuschauffeur. Daar doe ik het voor.”

Marco over zijn vrijwilligerswerk als Buurtbuschauffeur

Marco heeft als vrijwillig buurtbuschauffeur diverse klanten: Connexxion, de Provincie Zeeland die weer opdrachtgever is van Connexxion, Buurtbusvereniging Oost Zeeuws-Vlaanderen en natuurlijk – het allerbelangrijkste – de reizigers die buurtbus 589 nemen. Het is wat lastig om deze mensen aan het woord te laten. Laten we zo zeggen: De Provincie organiseert – mede namens Connexxion – één keer per jaar een speciale receptie voor alle buurtbuschauffeurs in Zeeland en spreekt daar altijd haar dankbaarheid uit voor het vrijwilligerswerk. En van de buurtbusvereniging ontvangt elke chauffeur elk jaar een mooi Kerstpakket. Daarnaast organiseert zij twee keer per jaar een gezellig uitje. Ook om alle chauffeurs te bedanken. De glimlach van blije reizigers en hun gulle verhalen, dat zijn de mooiste cadeaus voor Marco en zijn collega’s. Maar: ‘What happens on the Buurtbus, stays on the Buurtbus’!”

Interesse om vrijwillig buurtbuschauffeur te worden? 

Stuur een e-mail aan Marco van Dorst

2014 tot heden

Presentator/reporter/interviewer Omroep Hulst

Organisatie:

Omroep Hulst

Wat wij doen

#Vrijwilligerswerk

Marco is sinds 2014 – met een ziekteonderbreking tussen 2018 en 2022 – actief als presentator, reporter en interviewer bij de lokale Omroep Hulst. Hij ontvangt en interviewt – als één van het team van drie presentatoren – een of meerdere gasten in het programma ‘Aan Tafel Bij’. Daarnaast presenteerde hij begin 2022 samen met een collega het verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat debat werd live uitgezonden met een groot publiek. 

Marco over zijn vrijwilligerswerk als presentator bij Omroep Hulst

Door zijn vrijwilligerswerk als presentator is Marco een ‘bekende Hulstenaar’ geworden. ‘Dat is best wel bijzonder. Mensen die ik totaal niet ken, groeten mij op straat of spreken me aan op een programma. In het begin moest ik er erg aan wennen, maar nu vind ik het ook wel leuk. Ik leer ook ongelooflijk veel mensen kennen en leer ook heel veel bij door de interviews die ik mag doen. Dat maakt het voor mij echt heel interessant om te doen’. Eind september 2022 koppelt Marco twee takken van vrijwilligerswerk aan elkaar in het door hem zelf ontwikkelde programma ‘Lijn 589: Buurtbusverhalen’. Als chauffeur op de buurtbus hoort hij de meest prachtige en ontroerende verhalen. Het bracht hem op het idee om diepte-interviews te doen met mensen uit het land van Hulst in de setting van de buurtbus.

Interesse om je bijdrage te leveren aan Omroep Hulst?

Stuur een e-mail aan Marco van Dorst

2014 tot heden

Maatschappelijke Advies Raad (MAR) Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Wat wij doen

#Vrijwilligerswerk

Marco is sinds 2021 lid van de MAR van woningcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. De MAR is een adviesorgaan van personen uit het maatschappelijk middenveld van Zeeuws-Vlaanderen dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over bouwen, beheren, wonen en leefbaarheid in het werkgebied van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. De leden van de MAR hebben een betrokkenheid bij één of meerdere maatschappelijke onderwerpen en/of organisaties op het gebied van onder andere zorg, veiligheid, welzijn, openbaar vervoer, kleine kernen, senioren, jeugd, ondernemersorganisaties, sport, lokaal bestuur, maatschappelijk werk en/of plattelandsontwikkeling.

Marco over zijn vrijwilligerswerk als lid van de MAR

‘Ik heb jarenlang voor de corporatiesector gewerkt. Eerst vanuit koepelorganisatie Aedes en later als zelfstandig adviseur. Ik ben ooit zelfs een tijdje plaatsvervangend voorzitter geweest van de voorloper van de MAR van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen’. Vanuit zijn vorige en huidige vrijwilligerswerk stelt Marco dat ‘maatschappelijk’ wel in zijn DNA zit. Marco: ‘In combinatie met mijn affiniteit met de sector én met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen maakt dat ik heel veel zin heb om via de MAR mijn steentje bij te dragen aan goede sociale huisvesting in Zeeuws-Vlaanderen’.

Interesse om je bijdrage te leveren aan goed wonen in Zeeuws-Vlaanderen? 

Stuur een e-mail aan Marco van Dorst

bottom of page