top of page

over ons

20220216 - Moveo (web) (26).jpg
20190218 - Training factory0036.jpg

wie is
Ellen van Troost

In 2001 startte ze als ondernemer in Rotterdam en werkte daar o.a. mee aan het opzetten van educatieve televisie (ETV) voor de regio Rijnmond. In 2003 was het tijd om weer terug te keren naar haar roots in Zeeuws-Vlaanderen. Kijkend met een stadse blik naar onze grensregio en Zeeland, waar ze is opgegroeid, ontwikkelde ze ook hier vernieuwende projecten zoals de Droomtrajecten en trainingen voor wijk- en dorpsraden. Door de samenwerking in de Training Factory (2013 – 2021) richtte zij zich ook op talentontwikkeling  binnen bedrijven. In 2021 is Ellen in dienst getreden als projectsecretaris van Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen, in opdracht van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten en een aantal bedrijven en maatschappelijke organisaties. Rode draad blijft aanpakken, samenwerken en plezier in je werk.

wie is
Marco van Dorst

Marco ging in 2006 aan de slag bij Moveo, na jarenlange ervaring als beleidsambtenaar en manager bij het Rijk, consultant en accountmanager. Voortkomend uit zijn laatste job bij Aedes, vereniging voor woningcorporaties deed hij voor Moveo veel projecten bij woningcorporaties, variërend van strategievorming, prestatieafspraken, huurdersparticipatie tot visitaties. Dagvoorzitterschap is zijn lust en zijn leven. Sinds kanker in 2018 op zijn pad kwam, is Marco zeer selectief in wat hij aanpakt. Maar wat hij doet, doet hij met heel veel plezier en inzet.

Foto Marco_edited.jpg

wat voor bureau zijn we?

Moveo Training & Advies is in 2001 in het bruisende Rotterdam van start gegaan. Inmiddels hebben we meer dan twintig jaar ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van projecten op het terrein van maatschappelijke ontwikkeling en strategische beleidsvorming. Vaak in combinatie met burgerparticipatie. Opdrachtgevers zijn woningbouwcorporaties, gemeenten, kleine en middelgrote bedrijven en kennisinstellingen.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vinden wij belangrijk.

contacteer ons

Kunnen wij iets voor elkaar betekenen? Contacteer ons via onderstaand contactformulier.

Bedankt voor uw bericht!

bottom of page